Startuje XXII „Portret”

wpis w: Bez kategorii | 0

Trzcianecki Dom Kultury zaprasza do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii „Portret”

REGULAMIN

 

  1. W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY FOTOGRAFUJĄCY.
  2. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20x30cm do 40x50cm w dowolnej technice.

3. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 40 zł‚ należy przesłać na konto Trzcianeckiego Domu Kultury: Bank Polska Kasa Opieki S. A.- PEKAO S.A. O/Trzcianka nr: 02 12403741 11110000 44572600, kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać razem ze zdjęciami i kartą zgłoszenia

4. Prace należy nadsyłać niepodklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach.

5. Na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie imię i nazwisko autora, adres oraz tytuł‚ pracy.

6. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac w czasie przesyłki.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu, w prasie, TV i w katalogu imprezy.

8. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą artyści fotograficy-członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów.

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Przewiduje się następujące nagrody: I nagroda 2000zł, II nagroda 1600zł, III nagroda 1200zł. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

10. Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Trzcianeckim Domu Kultury. W uzasadnionych przypadkach laureat może wydelegować osobę go reprezentującą, o czym powinien powiadomić organizatorów na piśmie.

11. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.

12. Każdy z uczestników konkursu otrzyma informację o wyniku obrad Jury oraz katalog.

13. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Trzcianeckim Domu Kultury, a następnie w innych galeriach na terenie kraju.

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, oraz akceptację na przetwarzanie danych osobowych w publikacjach traktujących o konkursie.

15. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy.

16. Terminarz konkursu :

– nadsyłanie prac do 21.09.2017r. (decyduje data stempla pocztowego)

– ocena Jury do 16.10.2017r.

– powiadomienie do 31.10.2017r.

– otwarcie wystawy 1.12.2017r.

– zwrot prac do 30.06.2018r.

17.Prace przygotowane na konkurs prosimy nadsyłać na adres: Trzcianecki Dom Kultury, ul. Broniewskiego, 7 64-980 Trzcianka

18.Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na stronę internetową: www.portre.trzcianka.com.pl

W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie z komisarzem konkursu:

Trzcianecki Dom Kultury, tel. 67 216 20 16 lub w godz. wieczornych 663 966 377

 

Komisarz konkursu

Henryk Król

Zostaw Komentarz