Trzcianka, 1996.11.20

Protokół z obrad jury konkursu „PORTRET” w dniu 20 listopada 1996.

Jury w składzie:

Leonard Karpiłowski – Fotoklub RP, red Foto Kuriera
Janusz Nowacki – ZPAF, Centrum Kultury Zamek Poznań
Bogusław Biegowski – ZPAF, Fotoklub MC Trzcianka

Po wnikliwym zapoznaniu się z 724 pracami 156 autorów, jury zakwalifikowało 69 zdjęć 43 autorów.
I nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał: Bogdan Krężel (Kraków) za zestaw 3 prac,
II nagrodę w wysokości 800 zł otrzymał: Bogdan Szczupaj (Rzeszów) za zestaw 2 prac,
III nagrodę w wysokości 600 zł otrzymał: Wojciech Małkowicz (Wrocław) za pracę „Kolorowy obrazek”

Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom i bardzo dużą liczbę nadesłanych prac. Autorzy zaprezentowali różnorodne postawy twórcze, zrealizowane w różnych technikach fotograficznych. Ponieważ regulamin konkursu przewidywał tylko trzy nagrody, przyjęcie pracy do ekspozycji należy traktować jako szczególnie wyróżnienie. Jury podkreślało również udział dużej liczby młodych autorów, których prace już w tej chwili prezentują wysoki pozim artystyczny. Przy takim zainteresowaniu środowiska fotograficznego jury widzi celowość kontynuowania konkursu w latach następnych. Jury podkreśla należyte rozumienie roli fotografii artystycznej w kulturze przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Pile, co znalazło swoje odbicie w fakcie objęcie patronatu nad imprezą.

Na tym protokół zakończono i podpisano.