Trzcianka, 1998.10.02

Protokół z obrad jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 2 października 1998r.
Jury w składzie:

Janusz Kostrzewski – ZPAF Poznań – przewodniczący
Zbigniew Furman – ZPAF Warszawa, red. „Wprost”
Andrzej Biegowski – Fotoklub MC Trzcianka
Sergiusz Sachno – ZPAF Warszawa

Po wnikliwym zapoznaniu się z 724 pracami 142 autorów, jury zakwalifikowało do wystawy 55 prac 40 autorów i podjęło decyzję o następującym podziale nagród:
I nagrodę w wysokości 1200zł otrzymał: Jacek Świderski za pracę z cyklu „Autoportret” I-IV
II nagrodę w wysokości 800 zł otrzymała: Magda Kopczyńska za prace „Ona I” „Dzieje grzechu III”
II nagrodę w wysokości 800zł otrzymał: Tomasz Markowski za pracę „Dom małego dziecka II”
II nagrodę w wysokości 800zł otrzymał: Michał Zagórny za pracę „Tęsknota”

Po szczegółowym przeglądzie wszystkich prac, Jury uznało, że prace nadesłane na konkurs w większości reprezentują wysoki poziom zarówno estetyczny jak i techniczny. Nagrodzono według Jury prace najlepsze, ale o ich wyrównanym i wysokim poziomie niech świadczy konieczność przyznania trzech drugich nagród. Większość prac wybranych do ekspozycji mieści się w poziomie prac nagrodzonych lecz ze względów regulaminowych nagród i wyróżnień nie mogła otrzymać. Oceniając poziom prac nadesłanych w poprzednich i obecnej edycji konkursu oraz analizując sprawność Organizatorów Konkursu Jury wnioskuje o rozpatrzenie możliwości przekształcenia Konkursu „Portret” z ogólnopolskiego na międzynarodowy. Ugruntowana pozycja trzcianeckiej fotografii również to uzasadnia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.