Trzcianka, 1999.10.01

Protokół z obrad jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 1 października 1999r.

Jury w składzie:

prof. Stefan Wojnecki – ASP Poznań – przewodniczący.
Maciej Mańkowski – ZPAF Poznań.
Andrzej Biegowski – Fotoklub MC Trzcianka.
Leonard Karpiłowski – redakcja „FOTO – KURIERA” Warszawa.

Po uważnym zapoznaniu się z 849 pracami 170 autorów zakwalifikowano do wystawy 56 prac 24 autorów.
I nagrodę w wysokości 1.400 zł jury przyznało Pani Agacie Pankiewicz (Kraków) za zestaw pt. „Portret aktora”.
II nagrodę w wysokości 1.200 zł otrzymała Pani Anna Kola (Toruń) za pracę „Gawrony”
III nagrodę w wysokości 1000 zł – Pani Agnieszka Pytko (Szczecin) – za zestaw „Czyściec”.

Na konkurs nadesłano prace będące obrazem aktualnych tendencji fotografii polskiej. Obok formalnych eksperymentów, zabaw z fotograficzną materią, dobrej fotografii reportażowej, są również fotogramy które stanowią bezpretensjonalny, amatorski zapis otaczającej nas rzeczywistości. Najsłabiej został zaakcentowany klasyczny portret fotograficzny w szlachetnej technice czystego bromu. Jury podkreśla sprawność organizacyjną i dobre przygotowanie konkursu przez pana Henryka Króla. Wysoki poziom prac oraz obecność autorów zagranicznych upoważnia jury do postulowania o przekształceniu konkursu „Portret” w imprezę międzynarodową pod patronatem FIAP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.