Trzcianka, 2004.10.02

Protokół z obrad jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 2 października 2004r.

Jury w składzie:

Tomek Sikora – ZPAF – Warszawa
Leonard Karpiłowski – FOTO KURIER – Warszawa
Andrzej Biegowski – Fotoklub MC – Trzcianka

po uważnym zapoznaniu się z 1088 pracami 232 autorów zakwalifikowano do wystawy 77 prac 51 autorów i przyznało następujące nagrody:
I nagrodę w wysokości 1800 zł jury przyznało Pani Anna Kędziora (Konin) za pracę „Alter Ego I”,
II nagrodę w wysokości 1400 zł przypadła Pani Izabeli Filipak (Poznań) za pracę „Samotność”.
Jury przyznało też dwie równorzędne trzecie nagrody:
III nagrodę w wysokości 800 zł jury przyznało
Panu Andrzejowi Hutniczakowi (Stryszawa) za pracę „Bez Tytułu I”

III nagrodę w wysokości 800 zł otrzymał
Pan Filip Załuska (Szczecin) za pracę „Chłopak z maszyną”

Wyróżnienie Fotoklubu MC jury otrzymała
Pani Anna Sielska Matyasik (Katowice) za cykl prac „Moi artyści” I-IV

Wyróżnienie FOTO KURIERA otrzymał
Pan Bartłomiej Pawelec (Kowary)

Jury zapoznało się z rekordową ilością prac nadesłanych na konkurs. Większość z nich reprezentowała wysoki poziom estetyczny i techniczny. Problemem był wybór prac do wystawy pokonkursowej, gdyż siłą rzeczy musiały odpaść prace bardzo dobre. Zainteresowanie jakim cieszyła się dziewiąta edycja konkursu pozwala stwierdzić, że jest on największym forum prezentacji portretu fotograficznego w Polsce.

Na tym protokół zakończono i podpisano.