Trzcianka, 2000.09.27

Protokół z obrad jury V Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 27 września 2000r.

Jury w składzie:

Adam Sobota – Muzeum Narodowe – Wrocław
Marianna Michałowska – Biuro Wystaw Artystycznych – Poznań
Andrzej Biegowski – Fotoklub MC Trzcianka
Leonard Karpiłowski – redakcja „FOTO KURIERA” Warszawa

po uważnym zapoznaniu się z 901 pracami 197 autorów zakwalifikowano do wystawy 71 prac 37 autorów i przyznało następujące nagrody:
I nagrodę w wysokości 1600 zł jury przyznało Pani Małgorzacie Kudzio (Sopot) za pracę „Maska Zasłona Duszy II”,
II nagrodę w wysokości 1400 zł otrzymał Pan Maciek J. Malinowski (Sanok) za pracę „Bez tytułu”,
III nagrodę w wysokości 1200 zł – Pani Monika Lisiecka (Poznań) – za dwie prace
„Bez tytułu”,
Wyróżnienie FOTO KURIERA jury przyznało Panu Pawłowi Kuli (Szczecin)
za cykl „II Część Nocy” I-X,
Nagrodę Fotoklubu MC dla najlepszego autora z Trzcianki otrzymał Pan Dawid Guźmiński.

Jury z zadowoleniem uznało, że większość prac nadesłanych na konkurs reprezentuje wysoki poziom estetyczny i techniczny. Dużą trudność sprawiła selekcja prac do wystawy. Podkreślić należy wyrównany poziom i większą niż w latach ubiegłych reprezentację fotografii barwnej. Konkurs przyniósł wiele dobrych prac wykonanych klasycznymi technikami. Sporo było też eksperymentów technicznych i formalnych.
Nagrodzono zdaniem jury prace najlepsze.
Niemalejące zainteresowanie jakim cieszyła się piąta edycja Konkursu „Portret” pozwala stwierdzić, że stał się on stałą pozycją na kulturalnej mapie Polski. Jury oceniając sprawną organizację konkursu ma pewność, że konkurs stanie się najważniejszym forum prezentacji portretu fotograficznego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.