Trzcianka, 2005.10.09

Z obrad jury X Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 9 października 2005r.

Jury w składzie:

Stanisław Woś – ZPAF – Warszawska Szkoła Fotografii
Marianna Michałowska – krytyk sztuki – UAM Poznań
Leonard Karpiłowski – FOTO KURIER – Warszawa
Andrzej Biegowski – Fotoklub MC – Trzcianka

Po zapoznaniu się z 945 pracami 187 autorów jury zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 73 prace 41 autorów i przyznało następujące nagrody:
I nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymał Pan Marcin Płassowski (Poznań) za zestaw prac „Stan duszy mojej”
II nagroda w wysokości 1600 zł przypadła Pani Magdalenie Kulawiak (Ostrzeszów) za zestaw prac „Trzy pokolenia”
III nagrodę w wysokości 1200 zł jury przyznało Panu Dawidowi Krzysteczko (Świętochłowice) za zestaw prac „Autoportret”
Dyplom honorowy otrzymał Pan Wojciech Olech (Toruń) za dyptyk „Insomnia”

Jury zapoznało się z wielką ilością prac nadesłanych na jubileuszową X edycję konkursu „Portret”. Większość z nich reprezentowała wysoki poziom estetyczny i techniczny. Jury zwróciło uwagę na rosnącą ilość zdjęć poddanych manipulacji cyfrowej. Łatwość stosowania tego typu zabiegów nie zawsze przekłada się na efekt artystyczny. Dlatego też jury wysoko oceniło klasyczne techniki fotografii srebrowej, oraz umiejętne zastosowanie cyfrowych środków wyrazu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.