Trzcianka, 2006.10.04

Protokół z obrad jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 4 października 2006r.

Jury w składzie:

Stasys Eidrigevicius – ZPAF – Warszawa
Leonard Karpiłowski – FOTO KURIER – Warszawa
Andrzej Biegowski – ZPAF – Fotoklub MC – Trzcianka

po uważnym zapoznaniu się z 1072 pracami 217 autorów zakwalifikowano do wystawy pokonkursowej 73 prace 35 autorów i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrodę w wysokości 1 800 zł otrzymała Pani Izabela Urbaniak (Łódź) za zestaw prac „Portrety podwórkowe”,
II nagrodę w wysokości 1400 zł przypadła Panu Maciejowi Niesłonemu (Chorzów) za pracę „Andrzej Serafiński – kościelny”,
III nagrodę w wysokości 1000 zł jury przyznało
Pani Barbarze Karnas (Sinoradz) za pracę „Całe życie razem”

Wyróżnienia w wysokości 300 zł przyznano:
Panu Dawidowi Bertrand (Gorzyce) za pracę „Dzieciństwo II”
Panu Pawłowi Kosickiemu (Poznań) za pracę „XXX”

Wyróżnienie Stasysa Eidrigeviciusa otrzymał
Pan Michał Drozd (Kraków) za pracę „God is busy a my naśladujemy Chrystusa”

Jury zapoznało się z wielką ilością prac nadesłanych na XI Ogólnopolski Konkurs Fotografii „Portret”. Prace reprezentowały wysoki poziom estetyczny i techniczny. Należy podkreślić bardzo umiejętne i dyskretne stosowanie cyfrowych środków wyrazu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.