Trzcianka, 2.10.2015r.

Protokół z obrad Jury XX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 2.10.2015r.

Jury w składzie

Ewelina Gmerek – ZPAF Poznań

Marian Łazarski – ZPAF Gorzów Wlkp.

Paweł Kosicki – ZPAF Poznań

Po zapoznaniu się z 425 pracami 74 autorów, Jury zakwalifikowało do wystawy 92 zdjęcia 39 autorów, przyznało następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 2000zł – Witold Jagiełłowicz (Poznań) za pracę „Avatar”, II nagroda w wysokości 1600 zł – Paweł Wocal (Żary) za cykl „Pianiści 1,2,4,5”, III nagroda w wysokości 1200zł – Hanna Komasińska (Piła) za prace: „Sari III”, „Autoportret”, „Infantka na gigancie”.

Jury również przyznało DYPLOM HONOROWY dla Marzeny Kolarz (Kraków) za cykl „Rozalka ma białaczkę”

Załącznikiem do protokołu jest lista autorów i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

tdk trzcianka
Witold Jagiełłowicz „Avatar”