Trzcianecki „PORTRET” ma już dwadzieścia lat.

Czas ten to przełom w dziedzinie fotografii. Żywiołowo rozwija się fotografia cyfrowa, przestaje być sztuką dla wtajemniczonych. Dziś już każdy ma aparat fotograficzny w telefonie komórkowym. Codziennie powstają miliony zdjęć, które w jednej chwili można przesyłać w dowolne miejsce na ziemi. Postęp technologiczny uprościł do granic możliwości proces wykonywania fotografii.

Skąd „PORTRET” w Trzciance? We wczesnych latach siedemdziesiątych Bronisław Majewski, Zbigniew Zajkowski, Janusz Klink zakładają Trzcianecki Klub Fotograficzny. Rozwija się środowisko fotograficzne, prace są prezentowane na wielu wystawach i konkursach. Nie sposób przecenić roli Trzcianeckiego Domu Kultury, pod którego opiekuńczymi skrzydłami pracują grupy zrzeszające entuzjastów fotografii. W 1984 roku powstaje z inicjatywy braci Andrzeja i Bogusława Biegowskich Fotoklub MC zrzeszający młodych fotografików. W latach dziewięćdziesiątych po trzech edycjach Wielkopolskiego Konkursu Fotograficznego przeprowadzonego przez Trzcianecki Dom Kultury powstaje idea zorganizowania ogólnopolskiego konkursu „PORTRET”. 20 listopada 1996 roku obraduje jury pierwszego ogólnopolskiego konkursu „PORTRET”. 156 autorów nadsyła 724 prace. W jury pracują: Leonard Karpiłowski: fotografik, dziennikarz Foto Kuriera, Janusz Nowacki: artysta fotografik z Centrum Kultury w Poznaniu i artysta fotografik Bogusław Biegowski reprezentujący Fotoklub MC w Trzciance. I nagrodę otrzymuje Bogdan Krężel z Krakowa. Konkurs rozwija się i krzepnie.

Założenia programowe konkursu to przegląd i miejsce manifestacji postaw twórczych w dziedzinie fotografii portretowej. Wystawa pokonkursowa prezentowana jest zawsze w Galerii Trzcianeckiego Domu Kultury a następnie w galeriach na terenie kraju, między innymi w Poznaniu, Gorzowie, Rzeszowie, Łodzi, w Czarnkowie. Wystawie towarzyszy katalog w którym zamieszczone są wszystkie fotografie zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Dlatego też katalogi trzcianeckiego „Portretu” są znakomitą dokumentacją polskiej fotografii na przełomie 20 lat. W jury zasiadali najlepsi polscy fotograficy i krytycy sztuki jak: Andrzej Świetlik, Sergiusz Sachno, prof. Stefan Wojnecki, Maciej Mańkowski , Adam Sobota, Krzysztof Gierałtowski, prof. Wojciech Prażmowski, Marian Schmidt, Tomek Sikora, Marianna Michałowska, Stasys Eidrigevicius i inni/

W trzcianeckim „PORTRECIE” biorą udział: studenci wyższych uczelni artystycznych, artyści fotograficy, reporterzy i ambitni fotoamatorzy. Często start w trzcianeckim konkursie to początek owocnej drogi twórczej. Laureatka I nagrody w 2006 roku, pani Izabela Urbaniak to dziś jedna ze znaczących postaci polskiej fotografii.

Nie można zapominać o sponsorach konkursu: Urzędzie Miejskim Trzcianki, Starostwie Czarnkowsko –Trzcianeckim jak i o sponsorach indywidualnych, tu możemy podziękować panu Bolesławowi Hlebionkowi z firmy „ALSANIT” czy panu Piotrowi Pawlakowi z firmy „EURUBIKE”.

Trzcianecki „PORTRET” stał się jednym ze znaczących konkursów fotograficznych w Polsce. Wysoki poziom prac, różnorodność postaw twórczych to znakomita perspektywa na przyszłość.

Henryk Król