Trzcianka, 1997.10.03

Protokół z obrad jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 3 października 1997r.
Jury w składzie:

Andrzej Świetlik – ZPAF (Rada Artystyczna ZPAF) – Warszawa
Leonard Karpiłowski – Fotoklub RP – red. Foto Kuriera – Warszawa
Bogusław Biegowski – ZPAF – Fotoklub MC Trzcianka – Poznań

Po wnikliwym zapoznaniu się z 599 pracami 114 autorów, jury zakwalifikowało 56 prac 41 autorów.
I nagrodę w wyskości 1100zł otrzymał: Mirosław Dusza (Trzcianka) za pracę z cyklu „Bracia”
II nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymał: Maciej Kuszela (Stargard Szczeciński) za pracę „Hartwig”
III nagrodę w wysokości 800zł otrzymał: Bogusław Ulicki (Warszawa) za zestaw 3 prac

Poziom prac nadesłanych na tegoroczny konkurs był wyższy niż w ubiegłym roku. Autorzy zaprezentowali różne postawy wobec fotografii. Znacznie mniej niż przed rokiem było prac przypadkowych, nieporadnych w formie i treści. Jurorzy mający różne spojrzenia na fotografię, po długiej dyskusji o wartościach fotografii, zdecydowali się wyróżnić podstawowe trendy zaistniałe w konkursie. Jury postanowiło wyróżnić prace sięgające swoimi korzeniami do różnych stylistyk, zarówno doskonałe warsztatowo, profesjonalnie wykonane portrety, jak i prace powstałe z potrzeby serca i radości samego fotografowania. Podział nagród jest kompromisem między różnymi tendencjami w konkursie. Jury uważa, że konkurs znakomicie spełnił swoje zadanie, stając się miejscem manifestacji postaw twórczych i przeglądem polskiej fotografii portretowej. Jury wyraża uznanie dla doskonałego przygotowania prac do oceny konkursowej komisarzowi konkursu Henrykowi Królowi. Jury stwierdza potrzebę kontynuowania konkursu i rozwijania jego formy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.