Trzcianka, 2010.10.08

Protokół z obrad jury XV Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 8 października 2010r.

Jury w składzie:

Mariusz Forecki – ZPAF Poznań
Zdzisław Orłowski – Prezes okręgu wielkopolskiego ZPAF – Poznań
Stanisław Pręgowski – ZPAF – Piła

po zapoznaniu się z 773 pracami 148 autorów, Jury zakwalifikowało do wystawy 83 prace 45 autorów i przyznało następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 2000 zł Małgorzata Kozakowska (Częstochowa) za pracę „Pokochać” i „Moja metafora”,

II nagroda w wysokości 1600 zł Jacek Sokołowski (Lubasz) za pracę „Elektryk”,

III nagrodę w wysokości 1200 zł Rafał Biernicki (Sandomierz) za pracę „Kontakt 4”, „Kontakt 11”, „Kontakt 19”

Nagroda Rady Miesjkiej Trzcianki w wysokości 1000zł – Bartosz Paliga (Opole) za prace „Irena”
Dyplom Honorowy Okręgu Wielkopolskiego ZPAF – Weronika Łucjan-Grabowska (Piaseczno) za pracę „Marzyciele IV,V”

Jury przyznało również dyplomy honorowe dla:
Krzysztof Caban (Pokrzywki) za zestaw prac
Maria Dagmara Skiba (Cuchy Las) za pracę „Duch zieleni II”
Agnieszka Florczyk (Sosnowiec) za prace „Jurek”, „Małgosia”, „Tomek”,
Zbigniew Zegan (Kraków) za pracę „Portret modela ASP z lustrem”.

Załącznikiem do protokołu jest lista autorów i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.