Trzcianka, 2016.10.11

Protokół z obrad XXI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret” w dniu 11.10.2016r.

Jury w składzie:

Andrzej Biegowski – ZPAF, Fotoklub MC – Trzcianka

Janusz Nowacki – ZPAF, Fotoklub RP – Poznań

Stanisław Pręgowski – ZPAF – Piła

Po zapoznaniu się z 466 pracami 81 autorów zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 106 zdjęć 44 autorów, oraz postanowiło nominować do nagród prace następujących autorów:

Tomasz Buszka – Piła

Dariusz Gawroński – Częstochowa

Marlena Grewling – Książ Wielkopolski

Marzena Kolarz – Kraków

Tadeusz Koniarz – Tarnów

Hania Komasińska – Piła

Dominika Koszowska – Katowice

Arkadiusz Kulasik – Leszno

Marta Leśniakowska – Warszawa

Mariusz Paweł Mazur – Lublin

Piotr Pietryga – Poznań

Jacek Szczerbaniewicz – Jelenia Góra

Po wnikliwej analizie prac jury przyznało następujące nagrody:

I nagroda w wysokości 2000 zł – Marlena Grewling – Książ Wielkopolski – za cykl „Wygnanie z raju 1-3”

II nagroda w wysokości 1600 zł – Tomasz Buszka – Piła – za pracę „Pan Z”

III nagroda w wysokości 1200 zł – Tadeusz Koniarz – Tarnów – za pracę „Portrecista portretowany”

Jury również przyznało dyplomy honorowe:

Dyplom honorowy – Arkadiusz Kulasik – Leszno – za cykl „Poszukiwanie charakteru I-III”

Dyplom honorowy – Hania Komasińska – Piła – za prace „Przystań” i „Czystość II”

Dyplom honorowy – Piotr Pietryga – Poznań – za prace „Ćma” i „Kot”

Załącznikiem do protokołu jest lista autorów i prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

Andrzej Biegowski

Stanisław Pręgowski

Janusz Nowacki