Portret XXVIII rusza!

wpis w: Bez kategorii | 0

Najważniejsze informacje:

  • nagroda główna wynosi 2 000 zł, II miejsce 1 400 zł, III 1 000 zł,
  • każdy autor może nadesłać maksymalnie 8 prac,
  • fotografie przyjmowane są w formie cyfrowej,
  • prace nadsyłać można do dnia 6 listopada 2023 r, godz. 23:59,
  • opłata za uczestnictwo wynosi 60 zł.

 

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin 2023

Formularz zgłoszeniowy